animizm


animizm
animizm {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -u, Mc. animizmzmie, blm {{/stl_8}}{{stl_7}}'w wierzeniach pierwotnych: wiara, że wszystkie przedmioty, zwierzęta, zjawiska przyrody i sam wszechświat mają duszę' <łac.> {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • animizm — is., fel., Fr. animisme Canlıcılık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • animizm — m IV, D. u, Ms. animizmzmie, blm 1. psych. «sposób myślenia, charakterystyczny dla małych dzieci, polegający na przekonaniu, że wszystkie przedmioty, zwierzęta i rośliny są istotami czującymi, myślącymi i obdarzonymi wolą» 2. rel. «pogląd,… …   Słownik języka polskiego

  • animizm — <lat.> İbtidai insanların hər bir şeyin ruhu olduğuna inanması, təbiət qüvvələrinə və hadisələrinə ruhi isnad verməsindən ibarət etiqadı (dini etiqadların ilk mənşəyi). Animizmin başlıca ideyası …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ANİMİZM — Sosy: Ruhları İlâh sayan batıl bir din. Ruhlar cisimler gibi Allah ın mahlukudur. Onun emirlerine tâbidir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • canlıcılık — is., ğı, fel. 1) Olup bitenin, ruhlar alanının gizli güçleri tarafından yönetildiğine inanan ilkel anlayış, animizm 2) Bağımsız bir ruhsal varlığın insanda ve doğa nesnelerinde yerleşik olduğuna inanan ilkel dinî görüş 3) Tek ve aynı ruhun fikrî… …   Çağatay Osmanlı Sözlük